esteraz nedir

esteraz

esteraz Bir asit ile bir alkolün birleşmesiyle oluşan esterlerin hidroliz yoluyla parçalanmasını sağlayan enzim. Bu enzimlerin gerçekleştirdiği hidroliz tepkimesi vücuttaki birçok metabolik süreçte rol oynar. Örneğin sinirsel uyanların iletilmesinde görev alan asetilkolin, bu enzimler ... Okumaya devam edin →