gama gt yüksekliği

Gamma glütamil-transferaz (gamma-GT)

Gamma glütamil-transferaz (gamma-GT) Glütamik asitin bir peptitten öbürüne taşınmasını sağlayan enzim. Bu enzimin kandaki düzeyi, kemiklerden ya da karaciğerden kaynaklanabilen alkali fosfatazlarm yükselmesi durumunda, bunları birbirinden ayırt etmede kullanılır. Yüksek olan alkali ... Okumaya devam edin →