idrar yolu enfeksiyonu kaşıntı yapar mı ?

Üriner Sistem ve İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemde başlayan bir enfeksiyondur. Bu sistemi, böbrekler, mesane, üreter ve üretra oluşturur. Üriner sistemin herhangi bir parçası enfekte olabilir. Kadınların idrar yolu enfeksiyonu kapma olasılığı erkeklerinkinden daha fazladır. İdrar yolu enfeksiyonu, ... Okumaya devam edin →