kan işemenin nedenleri

Kan İşeme (Hematüri)

Kan İşeme (Hematüri) Sidikle birlikte kan gelmesi (hematüri). Kan işemede sidik bazen kırmızı olur; buna makroskobik kan işeme adı verilir. Bazen de sidiğin rengi normal halini muhafaza eder; bu duruma mikroskobik kan işeme adı verilir. Sidiğin kırmızı rengi, kandan başka, zehirli birtakım ... Okumaya devam edin →