Verem Aşısı ateş yaparmı

Verem Aşısı

Verem Aşısı Vereme karşı önleyici nitelikte çeşitli aşılar vardır. Bunlar canlı ve çok etken tüberküloz basilleriyle hazırlanan, canlı fakat etken olmayan basillerle hazırlanan, etkenliği azaltılmış ölü basillerle hazırlanan aşılardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ... Okumaya devam edin →