Tahir Alangu hayatı ve eserleri

Tahir Alangu (1916 -1973)

• İstanbül’da doğan Türk yazan Tahir Alangu, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi (1943). Anadolu’da ve İstanbul’da çeşitli lise ve yüksek okullarda ders verdi. Ta
• Tahir Alangu’nun yapıtları arasında Kalavela (Fin destanının incelemesi) 119431, Çalgılı Kahvelerdeki Külhan-bey Edebiyatı ve Nümuneleri

(1945), Sait Faik İçin (1956), Serveti Fünun Edebiyatı Antolojisi (1958), Ataç’a Saygı (1959), Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman (1959-1965), Billur Köşk Masalları (1961), Ömer Beyefendinin Monografisi (1968), Çingene Hikayeleri Antolojisi (1972), Yüz Ünlü Türk Eseri (1974) sayılabilir.


Advertisement

Yorum yazın