Tam idrar tahlili

Tam idrar tahlili
İdrar sedimentinin fiziksel, kimyasal ve mikroskopik özelliklerinin incelemesi. Patolojik durumlara ilişkin bir belirti olup olmadığını saptamak için genellikle uyandıktan sonra çıkanlan ilk idrar örneği incelenir.
– özgül ağırlık: Normal koşullarda 1.007-1.030 arasındadır. Glikoz kaybmın eşlik ettiği poliüride(*) yüksek bulunur; şekersiz diyabette antidiüretik hormon eksikliği nedeniyle azalmıştır.
– pH: ldrann asitliği genellikle pH 6 dolayındadır (kan-dan daha asit). pH’ın yükselmesi (alkalileşme) idrar yolu enfeksiyonuna ya da sodyum bikarbonat gibi ilaçla- nn alınmasına bağlıdır.
– Proteinler: Normal koşullarda idrar eser miktarda protein içerir. Protein miktannın artışı genellikle bir böbrek lezyomna bağlıdır.
– Şeker (glikoz): Normal koşullarda idrarda çok az mik-tarda (24 saatte 100 mg/dl’nin altında) şeker bulunur. Kandaki şeker düzeyi böbrek eşiğini aştığında, yani kanda 180 mg/dl dolayında olduğunda idrarda şeker çıkar; bu da şeker hastalığının belirtisidir.
– Hemoglobin: Normal olarak idrarda bulunmaması gereken kanın varlığını ortaya koyar. Hematürinin (idrarda kan bulunması) nedenleri arasında glomerülonefrit, tümörler, sistit, prostatit ve idrar kesesi papillomu sayılabilir.
– Safra pigmentleri: Normalde idrarda eser miktarda bulunur ve suda çözünen bilirubinin atılmasıyla çıkar. Tıkayıcı sanlık (örneğin taşa bağlı) viral ya da toksik hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıklarında artar.
– Keton cisimleri: Beta hidroksibutirik asit, asetasetik asit ve asetondan oluşur; normal olarak eser miktarda bulunur ve yağların yıkılmasıyla ortaya çıkar. Uzamış açlık gibi fizyolojik durumlarda ve ağır insülin yetmezliğiyle ortaya çıkan şeker hastalığında artar.
– Ürobilinojen: Bilirubin bağırsakta ürobilinojen ve sterkobiline aynlır; bunlar kısmen geri emilerek idrarla aülır. Karaciğer hastalıklarında ve hemolitik kansızlıklarda idrarda ürobilinojen miktan artar.
– Sediment: İdrarın santrifüj edilmesinden sonra test tü-pünün dibine çöken alyuvar, akyuvar, epitel hücreleri, silindir, kristal ve mikropların varlığı değerlendirilir.
tampon uygulamak
Dokularda yapay olarak, kaza sonucunda ya da cerrahi girişim sonucu oluşmuş bir boşluğun ya da doğal bir oyuğun (kavite) genellikle kanamayı durdurmak amacıyla gazlı bez ya da fibriıüi sünger gibi ilaçlı bir malzemeyle (tampon) doldurulması.


Advertisement

Etiketler: , , , , ,

Yorum yazın