Tanım

Tanım

“Bu nedir?” sorusuna cevap veren, bir nesne veya kavramın ne olduğunu ortaya koyan cümlelere tanım denir.

Bir sözcüğe eklendiğinde yeni bir sözcük ortaya çıkaran eklere yapım eki denir.
Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun öykülere roman adı verilir.
Sözcüklerden oluşan anlamlı söz öbeklerine cümle denir.

Yukarıda bazı tanım örnekleri verilmiştir.

Nesne veya kavramların birtakım özelliklerinin verilmesi tanım değildir, bu durumlar genellikle açıklama sayılır.

Müzik, ruhu dinlendirip insanı rahatlatır.
Şiir, hassas ruhlu şairler tarafından yazılabilir.
Her sözcük yapım eki alamaz.

Örnek: (1990-ÖSS)

Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır.
B) Lirik şiirde, aşkın her türlü görünüşü, bütün yönleriyle dile getirilir.
C) Lirik şiirde şair, sözcükleri seçerken, onların ses ve görüntü gücünü göz önünde tutar.
D) Lirik şiir, duyguların, çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür.
E) Lirik şiirde yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli temalar işlenmiştir.

Çözüm:

Tanım; “nedir” sorusunun cevabı olduğuna göre D seçeneğinde “Lirik şiir nedir?” diye sorulduğunda cevap alabiliriz. Cevap: D

Cümlede Anlam-Kavramlar alt kategorisi içerisinde
Tanım


Advertisement

Yorum yazın