Tartışmacı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Yazarın, bir yargıyı, bir düşünce ya da öneriyi, çürütme, değiştirme amacıyla başvurduğu bir yöntemdir. Bunun için, yazar üzerinde durulan düşünce, yargı ya da öneriyi açımlar öncelikle. Sonra da ele aldığı şeyin neden doğru olmadığım, neden geçersiz olduğunu, neden yanlış olduğunu gerekçeleriyle birlikte gösterir. Tartışmacı anlatım nedenlere bağlanamazsa inandırıcı olmaz. Bu anlatım biçimi aslında bir çatışmanın ürünüdür.

Tartışmada yazar okurla sohbet ediyormuş gibi bir üslupla yazısını oluşturur. Sanki karşısında, farklı düşünen biri varmış gibi davranır ve okuru kendi iddiasının doğruluğuna inandırmaya çalışır.

Tartışmacı anlatımda düşüncelerin her beğeni ya da kanı niteliği taşımaması gerekir. Çünkü beğeni ve kanı niteliği taşıyan bir düşüncenin yanlışlığı ya da doğruluğu kanıtlanamaz. Sözgelimi, “İstanbul’un ilkbaharına doyum olmaz.” biçimindeki bir yargı görecedir. Özetle, sağlıklı bir tartışmada kanı ve beğenilerin payı sınırlı olmalıdır. Onlardan yola çıkılarak bir sonuca ulaşılamaz.

Oysa tartışmada asıl amaç gerçeğe ulaşma, bir sonuca varmadır. Bu tür anlatım biçiminde düşünceyi geliştirme, boyutlandırma yollan olan tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanıklama sık sık kullanılır.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Tartışmacı Anlatım


Advertisement

Yorum yazın