Themistios Kimdir

Themistios Kimdir
THEMİSTİOS, Bizanslı filozof (Paphlago-nia/Kastamonu yöresi) 317-istanbul 388). İstanbul’da felsefe öğrenimi gördükten sonra uzun süre Antakya ve Galatya’da öğretmen olarak çalıştı. 365’te imparator Constantinus’un isteği üzerine senato üyesi oldu. 384’te imparator Valentinus onu İstanbul valiliğine atadı. Düşünce özgürlüğünü savunan ilk Bizans filozofu olarak ünlenen Themlstius’a göre erdem, dostluk, doğruluk, iyilik gibi değerler düşünce özgürlüğü olmadan geçerlik kazanamaz. Onun birer “Konuşma” niteliği taşıyan dağınık yazıları, sonraları Textgesc-hlchte der Reden des Themistios (Themis-tius’un Konuşmalarını İçeren Yazılar Tarihi) 1919 adı altında toplandı ve yayımlandı.


Advertisement

Yorum yazın