Theodor W. Adorno

 Theodor W. Adorno kimdir , Theodor W. Adorno sözleri ve kitapları hakkında bilgiler.

Alman filozof, ve sanat kuramcısı (Frankfurt/Main 1903-isviçre 1969). Yahudi bir ailedendi; annesi müzik sanatçısı.babası tüccardı. Küçüklüğünde müzikle uğraştı. Yükseköğrenimini Frankfurt Üniversite-si’nde tamamladı, Husserl Fenomenolo-jisi üzerinde doktora yaptı. Nazilerin iktidar olması üzerine İngiltere’ye ve ABD’ye gitti, bu ülkelerde dersler verdi. Frankfurt Okulu’nun temel görüşü olan “eleştirel kuram”, felsefe ve toplum ilişkisini kuram-eylem bağlamı içinde ele almayı öngördüğü için, Adorno temelinde aldatma bulunan toplumsal bilinç ya da ideolojiye karşı savaşı savunur. “Eleştirel kuram’! sanata ve kültüre de uygulayan Adorno, sanatı dinamik gerilim içinde toplumsal tarihsel bütünlüğüyle ele almak ister. Ona göre bir sanat eseri, içinde doğduğu toplumu, bildirisi ve yapısal özellikleriyle dile getiriyorsa tutarlı sayılmalıdır. Çağdaş sanat türleri, kültür üreticisiyle tüketicisi arasında bir denge oluşturmalıdır. Çağımızın sanat eseri, kendisini yaratanla algılayan arasında ortak bir boyut kurmalı, sanatsal iletişim de bu boyut içinde gelişmelidir. Ona göre, sanat, bilincin oluşumuna etkin bir biçimde katılmalı, tüketicinin edilgin ve tek yanlı bilincine teslim olmamalıdır. Marksist bir toplum ve sanat kuramı geliştirmiş olan Adorno, dar bir siyasal partiye bağlı kalmamıştır. Başlıca eserleri: Dialektik der Aufhla-erung (Aydınlanmanın Diyalektiği -Horkheimer ile) 1947; Philosophie der Neuen Musik (Yeni Müziğin Felsefesi) 1949; TheAutoritarianPersonality (Erkçi Kişilik) 1950; Versuch über Wagner (Wagner Üstüne Bir Araştırma) 1952; Zur Metakritik der Erkennthistheori (Bilgi Kuramının Üsteleştirisi) 1956.


Advertisement

Yorum yazın