Theodora Kimdir

Theodora Kimdir
THEODORA Bizans imparatoriçesi (? Constantinopolis/istanbul 500-ay.y. 548). imparator iustinianos’un (527-565) eşidir. Küçük yaşta oyunculuk yaptı. Güzelliğiyle lustunuanos’u büyüleyerek 52’de onunla evlendi ve imparatoriçe oldu. Soylu sınıftan gelmemesi nedeniyle Bizans soylularının tepkisini çekti. Ancak zekâsı ve kurnazlığı sayesinde eşinin 527’de • imparator olmasında büyük rol oynadı. 532’de İstanbul Hippodromu’nda patlak veren Nika Ayaklanması’nın bastırılmasında etkili oldu. Ardından yapılan ayaklanmalarda kendine yakın kişilerin yönetimde yer almalarını sağladı. Dinsel eğilim açısından Monoteis, eşinin ise Ortodoks olması başlıca anlaşmazlık noktasıydı. Eşinin en güçlü olduğu bir dönemde öldü.


Advertisement

Yorum yazın