I. Theodosius Kimdir

I. Theodosius Kimdir

THEODOSİUS I (BÜYÜK), Roma impa-ratoru (Galiçya/Cauca ? 347-Milano 395); gerçek adı Flavius Theodosius’dur.

Zengin ve soylu bir İspanyol ailesinden gelmekteydi. Senyör olan babasının yönetiminde askerlik mesleğine başladı. Hemen ardından Moesia komutanı olarak atandı. Babasının 376’da idam edilmesinden sonra ispanya’ya çekildi. 3 Ağustos 378’de Edirne bozgununun ardından Roma piyadelerini yenen Got süvarileri imparatorluğa girdiler. Bu çarpışmalar sırasında Doğu Roma imparatoru Valens’in ölmesi üzerine Gratianus yönetimde tek başına kaldı. Bu durumda Gratianus imparatorluğu yönetme zorluğuyla karşılaşınca onu magister militum olarak atadı. Ocak 379’da da Agustus ilan ederek ¡II-yricum ile birlikte ona Doğu Roma impa-ratorluğu’nu verdi. Bundan sonra ilk iş olarak Gotlara karşı savaşıma girişen yeni imparator, Gotları, Moesia ve Pannonia’ya federe statüyle yerleştirdi. Taraflar arasında uzlaşma sağlayarak Gotların Romalılara asker vermekle birlikte ulus olma özelliklerini korumalarını, Got topraklarında oturan Romalılarınsa imparatorluğa bağlı kalmalarını sağladı. Kazanılan zaferlerin ve salanan uzlaşma ortamının ardından önce Selanik’e daha sonra da Kons-tantinopolis’e (İstanbul) yerleşti ve Hıristiyanlığın ateşli bir savunucusu oldu. Kos-tantinopolis piskoposluğuna Nazianzos piskoposu, Azizs Gregorios’u getirdi. Bir yandan mezheplere karşı savaşmayı sürdürürken öte yandan da din sapkınlığına karşı çıktı. Bu dönemde imparatorluğun birliği de onun çabalarıyla iyice güçlendi.
Öte yandan 383’te Gratianus’u deviren Maximus’u yenilgiye uğratarak imparatorluğun batısını II. Valentiniaus’a verdi. Ancak II. Valentiniaus 392’de ölünce tek başına tüm topraklara egemen oldu. 395’te ölümünden sonra geçerli olmak üzere imparatorluk toprakları oğulları arasında paylaşıldı. Oğullarından Honorius batıdaki toprakların, Arcadius’a doğudaki toprakların yönetimini üstlendi. Böylece Roma imparatorluğu kesin olarak ikiye ayrıldı.


Advertisement

Yorum yazın