Theophrastus Kimdir

Theophrastus Kimdir
THEOPHRASTOS, Eski Yunan filozofu ve botanikçisi (Eresos / Midilli Adası İÖ 372’ye doğru – Atina 287’ye doğru); gerçek adı Tyrtamos. Aristoteles’in ona The-ophrastos (tanrı gibi konuşan) lakâbını vermesinoen sonra gerçek adı unutuldu. Atina’da önce Platon’un, daha sonra Aristoteles’in derslerini izledi. Aristoteles’in dinsizlik suçlaması nedeniyle Atina’dan ayrılıp Kalkis Kenti’ne sığınması üzerine, İÖ 322’den başlayarak ölünceye kadar, 35 Yıl boyunca bu ünlü okulu yönetti ve aralarında tanınmış bilim adamlarının yetiştiği 2000’i aşkın öğrenciye ders vererek Eski Yunan biliminin ve düşüncesinin gelişmesinde etkili oldu. Aristoteles felsefesini bütünüyle ele alıp, kökleri daha eski düşünürlere kadar uzanan kimi öğelerle Aristotelesçllik’i sistemli bir bütünlüğe kavuşturmayı amaçlayan Theohrastos, bilimsel çalışmalarını özellikle botanik konusunda yoğunlaştırarak bu alanda günümüze, 9 ciltlik Peri phython historia (Bitkiler Tarihi Üstüne) ve 6„ciltlik Peri phython aition (Bitkilerin Nedenleri Üstüne) adlı iki önemli eser bıraktı. Bu eserlerindeki kavram ve terimleriyle bilimse! botaniğin kurucusu sayılan düşünürün çeşitli alanlarda yazdığı 200’den fazla eserinin çoğu yitiktir


Advertisement

Yorum yazın