Thomas Addison

Thomas Addison kimdir

İngiliz hekimi (Northumberland 1793 – Sussex 1860). Bir maden kasabası olan Long Benton’ da doğdu, eğitimini Edinburg Üniversi-tesi’nde yaptı. Çalışma ve incelemelerini sürdürdüğü Londra Guy Hastanesi’ne uygulamalı tıp profesörü (Richard Bright ile birlikte) atandı, iç salgıbezlerjndeki işlev bozukluklarının hastalıklara yansımasını incelediği için iç salgıbezlerl biliminin (endokrinoloji) öncüsü sayılır. Böbreküstü bezlerinin etkilerini tanımlaması, bu bezlerin yol açtığı iki hastalığın onun adıyla anılmasına yol açtı; Addison hastalığı ve Addison kansızlığı. Mikroskobun yeterli olmadığı ve kan yapısının iyi bilinmediği yıllardaki çalışmaları öncü incelemeler sayılan Addison’un zatürree, tüberküloz ve deri hastalıkları üstüne yazılarının yer aldığı Guy’s Hospital Reports (Guy Hastanesi Raporları), dergilerde kalmış yazılarıyla birlikte ölümünden sonra yayımlandı (1868); A Collection of the Published Writing of the Late Thomas Addison (Thomas Addison’un Basılmış Yazılarının Derlemesi). An Essay on the Operation of Poisonous Agents Upon the Living Body (Zehirli Maddelerin Canlı Gövdeye Etkileri Üzerine Bir Deneme, J. Morgan ile birlikte) 1829; Etements of the Pradice of Medicine (Tıp Uygulamasının Öğeleri, R. Bright ile birlikte) 1839; On the Constitutional and LocaI Effects of Disease of the Supra. Renal Capsules (Böbreküstü Kapsüllerinin Yapısal ve Yerel Etkileri) 1949.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın