Ticari Örf ve Adet Hukuku

Ticari Örf ve Adet Hukuku

ortaçağda tüccarların, alım satım işlemlerini düzenlemek amacıyla benimsedikleri kural ve ilkelerden oluşan ve yazılı olmayan hukuk.

Ticari örf ve âdet hukuku 11. yüzyılda yerel hukukun denetim ve koruması altında olmayan yabancı tüccarları korumak amacıyla geliştirildi. Bu dönemde bir iş anlaşmasına aykırı davranan bir yabancı tüccarla aynı ülke yurttaşı olan bir başka yabancı tüccarın mallarına el konabilir ya da benzeri yaptırımlar uygulanabilirdi. Ayrıca anlaşma yapmak, ortaklık kurmak, marka almak gibi alım satım işlemlerini düzenleyecek bir yasa da gerekiyordu. Ticari örf ve âdet hukuku gezginci tüccarlar aracılığıyla çeşitli ülkelere yayıldı. Tüccarların çeşitli fuarlarda ve kentlerde kurdukları mahkemeler ulusal hukuk ve dil ayrılıklarını dikkate almaksızın tek bir hukuk sistemi uygulamaya başladı. Germen hukukunun etkisini de taşımakla birlikte temelde Roma hukukuna dayanan ticari örf ve âdet hukuku modern ticaret hukukunun da temelini oluşturdu.


Advertisement

Yorum yazın