Tigreler

Tigreler

kuzey tİgreler olarak da bilinir, Etiyopya’da, Eritre’nin kuzeyinde ve komşu Sudan’ın çeşitli kesimlerinde yaşayan, farklı geleneklere ve kökenlere sahip halklar. Daha çok engebeli ve çıplak tepelerle kaplı bölgelerde toplanmışlardır. Başlangıçta Kuşi dillerini konuşan Tigreler, birbirine gevşek bağlarla bağlı büyük federasyonlar biçiminde örgütlenmişlerdir. Bugün konuştuktan Sami dillerinden Tigre dili güneyde yaşayan Tigrelerin (Amharalar ve Tigreler) konuştuğu Tigrinya diliyle yakın, Amhara diliyle de uzak akrabadır. Orta kesimlerdeki dağlık bölgeyi Eritre’de-ki kurak düzlüklerden ayıran yükseltiler Kuzey ve Güney Tigrelerin birbirinden kopmasında etkili olmuş ve bu uzun kopuş süreci Kuzey Tigrelerin bağımsız olarak gelişmeleriyle sonuçlanmıştır.

En büyük federasyonu Bucelerin bir kolu olan Amerler (Beni Amerler) oluşturur. Müslüman olan Amerler Sudan’ın doğusunda yaşayan Mirganiye ailesinin dinsel üstünlüğünü kabul eder. Amerler arasında yalnızca Kuşi dilini ve hem Tigre, hem de Kuşi dillerini konuşanlar varsa da çoğunluk Tigre dilini kullanır. Gene Tigre dilini konuşan Bet-Asgadeler Hıristiyanlıktan vazgeçerek Müslümanlığı benimsemişlerdir. Eritre’nin Kenan bölgesinde kalabalık gruplar halinde yaşayan Mensalar ve Marialar, Tigre dilini konuşan ve Müslümanlığı kabul eden öteki Tigre gruplanndandır. Tigrelerin çoğunluğu komşu Sudan’da olduğu gibi göçebe çoban yaşamı sürer. Müslümanlığın Tigreler üzerindeki etkisi gitgide güçlenmekte ve Tigre dili yerini yavaş yavaş Arapçaya bırakmaktadır.


Advertisement

Yorum yazın