Tihon

Tihon – Vasily Ivanovich Bellavin

(d. 31 Aralık 1865, Toropets, Pskov yakınları, Rus Çarlığı – ö. 7 Nisan 1925, Moskova, SSCB), 1917 Devrimi sonrasında Rus Ortodoks Kilisesi patriği. Başlangıçta, yeni Sovyet yönetiminin kilise karşıtı yasalarına direnerek devlet desteğindeki Yenilenmiş Kilise (Obnovlençeskaya Tserkov) akımına karşı çıkmış, sonradan benimsediği esnek tutum sayesinde kilisenin Sovyet yönetimi altındaki varlığım güvence altına almıştır.

Petersburg İlahiyat Akademisi’ni bitirdikten sonra 1891’de keşiş olarak Tihon adını aldı ve kilise içinde hızla yükselmeye başladı. 1897’de Lublin, 1898’de Alaska piskoposu oldu. 1905-07 arasında. Kuzey Amerika Ortodoks Kilisesi piskoposu olarak New York’ta kaldı. Bu görevi sırasında, Rus kilise yapısını ve ibadet biçimini bölgenin koşullanna uyarlayarak kilisedeki merkeziyetçi yönetime son verdi. Minnesota ve New Jersey’de Ortodoks ilahiyat okullan, Pennsylvania’da bir manastır kurdu; Ortodoks ayin biçimi üzerine İngilizce bir kitap yayımladı.
1907’de Yaroslavl piskoposu olarak Rusya’ya döndü. Ortodoks Küisesi’ıu’ yeniden örgütlemek ve 1721’de Çar I. Petro’nun (Büyük) kapattığı patrikhaneyi yeniden kurmak amacıyla Ağustos 1917’de toplanan Tüm-Rusya Kilise Konsili’nde Moskova metropoliti (başpiskopos) ve patriği seçildi. Sovyet yönetiminin kilise içinde giriştiği temizlik harekâtını, Ortodoks okullarının devletleştirilmesini, nikâh kıyma yetkisinin kiliseden alınmasını şiddetle eleştirdi. Ama 1918-22 arasındaki İç Savaş sırasında tarafsız kaldı. Buna karşılık 1921-22 yıllarındaki kıtlık sırasında devletin kilise mallarına el koymasına karşı çıktığı ve mülteci din adamlanyla birlikte bir komplo hazırlamasından kuşkulanıldığı için bir manastıra hapsedildi. Ama İngiltere’den gelen siyasal baskıların da etkisiyle mahkemeye çıkarılmadı. Yenilenmiş Kilise hareketinin başan-sız kalması üzerine serbest bırakıldı (1923) ve rejimin meşruluğunu tanıdığı yönünde bir belgeyi imzaladıktan sonra kısıtlı da olsa yetkileri iade edildi. Bundan sonra Tihon, kilise üzerindeki denetimini sağlamlaştırmaya ve Yenilenmiş Kilise grubunun kışkırtmasıyla ortaya çıkan iç çatışmaları çözmeye çalıştı. Tihon’un ölümünden sonra hükümet patrik seçimini yasakladı.


Advertisement

Yorum yazın