Tren

Tren

Modern ulaşım araçları olan otomobil ve uçakların yanında sanki biraz demode gibi görünse de teknolojik gelişmenin ilk önemli örnekleridir trenler. Her şeye rağmen yine de her gün milyonlarca insan bir yerden bir yere giderken hâlâ trenleri kullanıyor.

Tren sözcüğü dilimize Fransızca “train”den geçmiştir ki gerçek anlamı dizi, sürü, çekilerek götürülen şey olmakla birlikte zamanla şimdi kullandığımız anlamı kazanmıştır. Bugün İngilizcede kullanılan “to train” fiili de çekerek götürme, sürükleme gibi anlamlar taşır. Sözcüğün kökeni ise Latince “trahere” sözcüğüne dayanır ki o da çekmek demektir. Bugün trenle akraba olarak kullandığımız traktör sözcüğü de bu kökten gelir ki aslında çeken, çekici gibi anlamlar taşır.

Diğer akrabalara gelince atraksiyon çekicilik, müşteri çekmeye yönelik gösteri; ekstre hesaptan çekilen özet; tiraj matbaadan bir defada çekilen baskı sayısı; tirad nutuk çekme; tirbuşon tıpa-çeker; treyler çekici; trol ise sürükleyip çeken balık ağı anlamlarına geliyor.

Tren sözcüğü ise günümüzdeki anlamıyla ilk defa İngiltere’de 1820’li yıllarda icat edilen trenler için kullanılmış ve yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiştir.

Etimoloji alt kategorisi içerisinde
Tren


Advertisement

Yorum yazın