Tübingen Hakkında Bilgiler

Tübingen, AFC’nin güneybatısında, Baden-Württemberg eyaletinin (Land) güneydoğusunda il (Regierungsbezirk). Doğusunda Bavyera eyaleti, güneyinde Konstanz Gölü (Bodensee), batısında Freiburg ve Karlsruhe, kuzeyinde de Stuttgart iUeriyle sınırlanır. Yüzölçümü 8.917 knr’dir. İl topraklan daha büyük olan Schwaben tarihsel bölgesinin bir kesimiyle örtüşür. Württemberg kontları 12. yüzyıldan başlayarak Schwaben’in büyük bölümünde denetim kurdular; Württemberg toprakları zaman içinde sırasıyla bir düklüğe, krallığa ve cumhuriyete dönüştü. 1952’de, AFC’de II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulmuş Württemberg-Hohenzollern, Württemberg-Baden ve Baden eyaletleri birleştirilerek Baden-Württemberg eyaleti kuruldu; sınırlan kabaca bugünkü Tübingen iliyle örtüşen Württemberg-Hohenzollern ise Südwürt-temberg-Hohenzollern ili adıyla eyaletin güneydoğu kesimini oluşturdu. 1973’teki yönetim reformuyla Südwürttemberg-Ho-henzollern’in sınırları ve adı değiştirilerek, merkezi Tübingen olan Tübingen ili kuruldu.

Orta Tübingen’in sulannı batıdan doğuya doğru Tuna Irmağının yukarı çığırı toplar. Tuna’nın güneyinde Alp Çıkıntısının (Alpenvorland) batı ucunu oluşturan Yukarı Schwaben bölgesi yer alır. Birçok tepe ladin ve göknar ormanlarıyla kaplı olmakla birlikte çayırlar egemen bitki örtüsüdür. Serin, nemli bir iklimin hüküm sürdüğü yörede temel gelir kaynağı mandıracılıktır. Turba ve çamur banyoları içeren sayısız sağlık merkeziyle kaplıcalar birçok ziyaretçiyi yöreye çeker. Yukan Schwaben’de nüfus güneyde, Almanya’nın en büyük gölü olan Konstanz Gölü kıyılarında yoğunlaşmıştır. Yörenin göl bölgesindeki başlıca kenti Fried-richshafen’da uçak ve makine üretilir.

Jura Dönemi kireçtaşlarından oluşan kurak Schwaben Jurası, Tuna Vadisinden başlayan hafif eğimlerle Tübingen’in kuzey sınınna doğru yükselir. Karstik oluşumlu düden, mağara, kuru vadi ve yeraltı sulan gibi yüzey şekillerinin görüldüğü bu platoda ekonomi pek gelişmemiş, nüfus da seyrektir. Schwaben Jurası Tübingen’in kuzeybatısında yaklaşık 400 m yüksekliğindeki dik bir uçurumla Neckar Irmağı vadisine iner. Uzak tepelerde aralannda Hohenzollern Şatosu’nun da bulunduğu eski imparatorluk hanedanlarının şatoları vardır. Orta Neckar Vadisinin başlıca kentleri olan Reutlingen ve Tübingen’de makine ve elektrikli donanım üretimiyle dokumacılık gelişmiştir. Batı Alman Sepicilik Okulu’nun bulunduğu Reut-lingen’de ayrıca nitelikli deri eşya üretilir.

Bavyera sınırında, Blautopf ve Tuna ırmaklarının kesiştiği noktada yer alan Ulm, Tübingen’in en büyük kentidir. Ekonomik bakımdan en önemli merkez durumundaki kentte otobüs, ağır ticari taşıtlar, makine, elektrikli donanım ve çeşitli hafif sanayi mallan üretilir.
Tübingen’in yerli halkını, kökeni İÖ 3. yüzyılda bu topraklan ele geçirmiş olan Germen halklarından Suevlere dayanan Schwabenliier oluşturur. Bu halk Baden-Württemberg’deki üç ana Alman lehçesinden biri olan Schwaben lehçesini konuşur. Yukarı Schwaben, bu topraklarda gerçekleştirilmiş zengin Barok sanat ürünleri ve mimariyle dikkat çeker. Turistler Ulm’da başlayan ve gene Ulm’da biten Yukarı Schwaben Barok Karayolu’nu izleyerek yöredeki ünlü Barok kilise ve manastırları gezebilirler. İldeki en önemli yükseköğretim kurumlan Tübingen’deki Eberhard Karls Üniversitesi’yle (1477) Ulm Üniversi-tesi’dir (1967). Tübingen halkının büyük çoğunluğu Katoliktir. Nüfus (1983 tah.)

1.517.653.

Tübingen, AFC’nin güneybatısında, Baden-Württemberg eyaletinde (Land) kent. Neckar İrmağının Ammer ve Steinlach ırmaklarıyla kesiştiği noktada yer alır. Belgelerde ilk kez 1078’de sözü edilen Tübingen palatin kontlannın şatosunun çevresinde Castra Alamannorum adıyla kurulmuş, 1231’de kent olarak kayıtlara geçmiştir. 1342’de Württemberg kontlarınca satın alınan kent 1495’te düklük oldu. 1519’da Schwaben Birliği’nin denetimine girdi. Otuz Yıl Savaşları sırasında Kutsal Roma-Ger-men İmparatorluğu birliklerinin (1634), İsveçlilerin (1638) ve Fransızların (1647) eline geçti. Ünlü üniversitesini 1477’de Württem

berg kontu ve 1. dükü VI. Eberhard kurdu. Şair Ludwig Uhland 1787’de kentte doğdu. Kentin en dikkat çekici yapısı, 16-17. yüzyıllarda önceki dönemlerden kalma temeller üzerine kurulan ve bugün üniversitenin çeşitli enstitülerini barındıran Hohentü-bingen Şatosu’dur. Gotik tarzdaki St. Georg Manastır Kilisesi (1470-90) vitraylan ve Württemberg düklerinin mezarlarıyla ilgi çeker. 1435’te yapılan belediye binası pek çok onarım görmüştür.

Bir yayıncılık merkezi olan Tübingen’de kâğıt, metal ve makine üretimi, dokumacılık ve ahşap işçiliği gelişmiştir. Nüfus (1983 tah.) 74.766.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın