Tüccar Yardımcıları

tüccar yardımcısı, tüccarın, kendi iradesiyle seçtiği ve ticari kuruluşun işletilmesinde yardımcı olarak kullandığı kişi. Tüccar ticari işletmesini, kendi emrinde çalışan ücretli kişiler yardımıyla yönetir. Tüccara bağlı yardımcılar adıyla anılan bu grubu geniş anlamda odacıdan genel müdüre kadar derece derece yer alan yardımcılar oluşturur. Ticari vekil, ticari mümessil ve gezici tüccar memurları tüccar yardımcılarının başlıcalarıdır. Bağımsız ticari işletmeler açmakla birlikte, mesleklerinin konusu öteki tüccarlara yardım etmek olan acente, komisyoncu, tellal gibi kişiler bağımsız yardımcılar adıyla anılır. Bu yardımcılar hizmetini gördükleri tüccarla yaptıkları anlaşmalar ve özel yasa hükümleri çerçevesinde tüccarın direktifiyle çalışırlar ama tüccara bağımlı değildirler.


Advertisement

Yorum yazın