Tüketici Kredisi Nedir

Tüketici Kredisi Nedir

tüketici kredisi, kişisel tüketim amacıyla mal ve hizmet alimini ya da bu amaçla alınan borçlan karşılamak için kullanılan kısa ve orta vadeli krediler. Bu krediler nakit olarak ya da satıcılar tarafından satış kredisi biçiminde verilebilir.

Sanayileşmiş ülkelerde, gittikçe daha çok sayıda insanın ücret ve maaş biçiminde düzenli gelire kavuşması ve dayanıklı tüketim malları piyasalarının genişlemesi sonucu tüketici kredisi hızlı bir büyüme gösterdi. Tüketici kredileri iki geniş kategoride ele alınabilir; İki ya da daha fazla kerede geri ödenen taksitli krediler ve bir kerede toplu olarak geri ödenen taksitsiz krediler. Taksitli krediler 1) otomobil kredilerini, 2) öteki tüketim mallan için verilen kredileri, 3) ev onarma ve modernleştirme kredilerini, 4) kişisel kredileri, 5) kredi kartlı alımları kapsar. En yaygın taksitsiz krediler ise mali kurumlarca bir kerede topluca ödenmek üzere verilen krediler, perakende satış mağazalarının açık kredi hesapları ve doktorlar, hastaneler ve kamu hizmetleri işletmelerince verilen hizmet kredileridir. Tüketici kredilerinin finansman giderleri ticari kredilerin faiz maliyetlerinden genellikle daha yüksek olmakla birlikte, maliyetleri belirleme biçimi gerçek giderleri gizliyor olabilir.


Advertisement

Yorum yazın