Tüketim eğilimi nedir

Tüketim eğilimi nedir

tüketim eğilimi, iktisatta, tüketicilerin toplam gelirin ya da gelirdeki bir artışın ne kadarını tasarruf etmeyip mal ve hizmetlere harcama eğiliminde olduklarını gösteren orantı. Toplam tüketimin toplam gelire oranı ortalama tüketim eğilimi, gelirdeki artışın yol açtığı tüketim artışının gelirdeki artışa oranı ise marjinal tüketim eğilimi olarak bilinir. Hanehalkları gelirlerini tüketim harcamaları ve tasarruf arasında bölüştürdüklerinden, tüketim eğilimi ile tasarruf eğiliminin toplamı her zaman bire eşit olur.

Düşük gelir düzeyindeki ailelerin ortalama tüketim eğilimi yüksek gelir düzeyindekilere göre genellikle daha yüksektir. Örneğin, en düşük gelir dilimindeki aileler yalnızca temel gereksinimlerini karşılamak için, giderleri ile gelirleri arasındaki farkı tasarruflarını kullanarak kapamak ya da borçlanmak zorunda kalabilirler. Oysa aynı gereksinimler yüksek gelirlerin çok daha küçük bir bölümüyle karşılanabilir. Bu nedenle düşük gelirli ailenin ortalama tüketim eğilimi birden büyük, yüksek gelirli aileninki ise birden küçük olabilir.

Birçok iktisatçı için daha önemli olan kavram marjinal tüketim eğilimidir. Marjinal tüketim eğilimi çarpan süreci (bak. çarpan) aracılığıyla, yatırımlarda ve devlet harcamalarında meydana gelen değişmelerin ulusal gelir üzerindeki toplam etkisini belirler.


Advertisement

Yorum yazın