Tüketim Fonksiyonu Nedir

Tüketim Fonksiyonu Nedir

tüketim fonksiyonu, iktisatta, tüketici harcamaları ile bu harcamaları belirleyen çeşitli etkenler arasındaki ilişki. Hanehalkı ya da aile düzeyinde bu etkenler gelir, servet, fiyat düzeyi, gelecekteki gelir/e ilgili bekleyişler, yaş, eğitim ve ailenin büyüklüğü olabilir. Bir hanehalkı bu etkenlere bağlı olarak, bir başkasına oranla gelirinin daha büyük ya da daha küçük bir bölümünü tüketime harcar.

Kuramsal olarak hükümet görevlileri ekonomideki bütün hanehalklarının tüketim fonksiyonlarını bilirlerse, vergilemedeki ya da devlet harcamalarındaki değişikliklerin sonuçlarını öngörebilirler. Güçlük tüketicilerin davranışlarım öngörebilmekte yatmaktadır.

Hem tüketicilerin harcama kalıplarını etkileyen etmenleri bilmek, hem de bunları ölçebilmek gerekmektedir. Tüketimin gelirin basit bir fonksiyonu olduğu varsayılsa bile, belirli bir gelir kavramı seçmek gerekecektir. Örneğin, eğer cari dönemin kullanılabilir geliri seçilecek olursa gelirden tüketime ayrılan payın yüksek gelir gruplan için daha düşük olması beklenebilir.

Ama tüketimin cari gelirin mutlak düzeyine göre değiştiği kuşkuludur. Bir başka görüşe göre bir hanehalkının tüketim harcamaları, cari gelir düzeyinden çok kendisine eş saydığı öteki hanehalklarının tüketim harcamalarına bağlıdır. Tüketim harcamaları düzeyinin hanehalkının yaşam boyunca elde edeceği gelire, yani sürekli gelire ilişkin tahminiyle orantılı olduğu da ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre her ailenin kendi yaşam süresi boyunca ortalama gelirinin ne olacağı konusunda uzun vadeli bir görüşü vardır ve tüketim harcamalarını güncel gelirine değil, buna göre ayarlar. Herhangi bir yılın geliri bu yaşam boyu ortalama tahmininin üstünde ya da altında olabilir; dolayısıyla tüketim ile gelir arasında sabit bir oran bulunmayabilir. Bu görüş, insanların yaşamlarının ilk dönemlerinde ev kurabilmek için borçlanmaları, orta yaşlarında ise, emekli olduklarında belli bir tüketim düzeyini koruyabilmek için tasarruf etmeleri biçimindeki tüketim kalıbı ile tutarlıdır.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın