Tüketim Malı Nedir

Tüketim Malı Nedir

tüketim malı, iktisatta, üretilen, sonra da alıcının cari isteklerini ve algılanan gereksinimlerini karşılamak için satın alınan, elle tutulur herhangi bir mal. Tüketim mallan dayanıksız ve dayanıklı mallar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Dayanıklı tüketim mallan uzun bir yaşam süresine sahiptir. Bazı uzmanlar bir yıl ya da fazlasını “uzun” olarak kabul etmekle birlikte, bu süre genellikle üç yıl ya da daha fazlasıdır. Dayanıklı bir malın tüketimi onun yaşam süresine yayılır; bu, dayanıklı malın bakımı biçiminde bir dizi hizmetin ortaya çıkmasına yol açar. Dayanıklı tüketim malları tüketim süresi ve bakım açısından sermaye mallarına benzer ve bazen ikisini ayırmak güçtür. Dayanıklı malların ömrünün uzun oluşu ve genellikle maliyetlerinin yüksek olması tüketicilerin bunlara yaptıkları harcamaları sık sık ertelemelerine neden olur; bu nedenle dayanıklı mallar tüketimin daha değişken bir öğesidir. Dayanıklı tüketim mallarının başlıca örnekleri otomobil, mobilya ve elektrikli ev aygıtlarıdır.

Dayanıksız tüketim malları ya hemen ya da kısa bir süre içinde tüketilmek için alınır ve yaşam süreleri birkaç dakika ile üç yıl arasında değişir. Bunların başlıca örnekleri gıda, içecek, giysi, ayakkabı ve benzindir.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın