Tüketim Vergisi Nedir

Tüketim Vergisi Nedir
tüketim vergisi, satış vergisi, bazı gayrimenkul vergileri ve gümrük vergileri gibi, dolaylı ya da dolaysız olarak tüketici tarafından ödenen vergi. Tüketim vergileri genellikle tüketim harcamaları düzeyi ile orantılı olduğundan ve yüksek gelir gruplarındakiler düşük gelir gruplarındakilere oranla gelirlerinin daha küçük bir yüzdesini tükettiklerinden, bu vergiler genelde gelir vergilerine göre daha deflasyonist bir etkiye sahiptir; ayrıca, gelire göre azalan oranlıdır. Tüketim gelire oranla daha kararlı olduğundan tüketim vergilerinin devlet için daha güvenli bir gelir kaynağı oluşturduğu söylenebilir.


Advertisement

Yorum yazın