Tüketim Yöntemi

tüketme yöntemi, matematikte, geometrik şekillerin alan ve hacimlerine ilişkin ifadelerin kanıtlanması amacıyla Eski Yunanlıların geliştirmiş olduğu teknik. İntegral hesabın öncüsü niteliğinde olmasına karşın, tüketme yönteminde limit ve sonsuzküçük kavramlarından yararlanılmamıştır. Yalnızca mantığa dayalı bir yöntem olan tüketme yönteminin temelini, herhangi bir niceliğin (sonlu sayıda olmak üzere) art arda yarısı alınarak bir başka nicelikten daha küçük yapılabileceği aksiyomu oluşturur. Örneğin, bu aksiyomdan yararlanılarak dairenin alanının yarıçapının karesiyle orantılı olduğunu göstermek olanaklıdır. Yöntem Rönesans sonrası Avrupa’sında bu adla anılmaya başlamış ve “tüketme yöntemi” terimi Eski Yunanlıların uygulamış oldukları tekniğin yanı sıra, alan formüllerinin geometrik şekillerin alanlarına ardışık çokgenlerle yakınsama yoluyla “kanıtlanması” anlamında da kullanılmıştır.


Advertisement

Yorum yazın