Tükürük Otu Nedir

tükürükotu, akyildiz ya da köpeksoGani olarak da bilinir, zambakgiller (Liliaceae) familyasının Ornithogalum cinsini oluşturan 100 kadar yumrulu otsu bitki türünün ortak adı. Anayurdu Avrasya ve Afrika olan bu bitkilerin Anadolu’da da 30 kadar yabani türüne rastlanır. Tabanda demetler oluşturan yapraklan ve çan ya da yıldız biçimli çiçekleri vardır. Bu beyaz ya da san renkli çiçekler yaprakların ortasından çıkan yapraksı bir sapın ucunda demetler halinde açar.

En yaygın türlerden biri olan Ornithogalum umbellatum 20-30 cm yükseklikte, çok-yıllık bir türdür. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bu türün beyaz lekeli yapraklan ve yıldızsı çiçekleri vardır. Yumruları çok eskiçağlardan beri kusturucu ve çıban ilacı olarak kullanılmaktadır. Nitekim Dioskorides yapıtlarında bu bitkiden söz eder. Bazı türleri ise sebze olarak yenir ya da kurutulup toz edilerek dondurma yapımında salep yerine kullanılır.


Advertisement

Yorum yazın