Tülbent Nedir

Tülbent Nedir
tülbent, gevşek dokunmuş, ince, hafif bez. Genellikle keten ya da pamuk ipliğinden dokunur. Kullanım alanı çok çeşitlidir. Osmanlı Döneminde sarıklık bez olarak önem taşımış, değirmi kesilen parçaları üzerine desen basılarak yemeni ve namaz bezleri yapılmıştır. Tıpta kullanılan ve ilk kez Filistin’de Gazze kentinde dokunduğu için (Fransızca gaze: “tül”) “gazlı” bez dendiği sanılan sargı bezi de tülbentten yapılır. Ciltçilikte, döşemecilikte, tütün üretiminde ve başka alanlarda boyanarak, sertleştirilerek ya da değişik elyaftan dokunarak kullanılan tülbent benzeri kumaşlar vardır.


Advertisement

Yorum yazın