Tümen Nedir

Tümen Nedir

tümen, tugaydan büyük, kolordudan küçük askeri birlik. Modern ordularda askeri bir harekâtı bağımsız olarak yürütebilmek için gerekli bütün silah ve hizmetleri dengeli biçimde içeren en küçük birliktir. Asker sayısı genellikle 12-20 bin arasındadır; başında da bir tümgeneral bulunur.

Bir ordunun savaştaki askeri gücü kabaca tümenlerinin sayısı ve niteliğiyle ölçülebilir. Askeri harekâtlar sırasında tümenlere muharip destek ve hizmet birliklerinin eklenmesiyle kolordu ya da ordular oluşturulur.

Savaş sırasında ortaya çıkan özel gereksinimler uyannca tümenlerin zamanla değişik türleri gelişmiştir. Bunlar genelde piyade tümenleri ve zırhlı tümenler olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Her türlü arazi ve iklim koşullarında çarpışmak üzere düzenlenen ve donatılan piyade tümenleri bir ordunun savaş gücünün temel bölümünü oluşturur. Büyük ölçüde hafif silahlarla donatılmış piyadelerden oluşan bu tümenler aynı zamanda topçu, zırhlı ve istihkâm birliklerini de içerir; ayrıca kendi istihkâm, levazım, iaşe ve ulaşım hizmet birimleri de vardır. Bazı ordularda bir piyade tümeninin bütün birliklerini taşıyabilen taşıt ve hafif zırhlı araçların eklenmesiyle motorize (ya da mekanize) tümenler oluşturulmuştur. Bütün silah ve hizmet birimlerini içeren bu tür tümenlerin özellikle tank gücü piyade tümenlerininkinin çok üzerindedir. Savunma derinliği bulunan düşman kuvvetlerle karşılaşıldığında tank, piyade, istihkâm, top ve antitank silah ve hizmetleri eşgüdümlü olarak kul|anılır.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın