Tümleyicilik İlkesi Nedir

Tümleyicilik İlkesi Nedir

tümleyicilik ilkesi, bütünleme îlkesi ya da tamamlayıcılık İlkesİ olarak da bilinir, fizikte, atom boyutlarındaki bir olgunun tam olarak açıklanmasında hem dalga hem de parçacık özelliklerinin birlikte kullanılması gerekliliği ilkesi. İlkeyi 1928’de Danimarkalı fizikçi Niels Bohr geliştirdi. Deneysel düzene ve ölçülen özelliğe bağlı olarak, ışık ve elektron gibi olguların davramşları bazen dalga, bazen de parçacık gibi olur; yani böylesine olguların dalga-parçacık ikiliği(*) vardır. Hem dalga hem parçacık özelliğini birlikte gözlemek kesinlikle olanaksızdır. Ama bunların bir arada kullanılması, ayrı ayrı ele alındıkları duruma göre olguların daha bütünsel olarak betimlenmesini olanaklı kılar. Tümleyicilik ilkesi atom ve atomaltı boyutlardaki olguların olağan boyuttaki maddeler ve dalgalar (örn. bilardo topları, su dalgalan) gibi davranmadıklarını ifade eder. Böyle büyük boyutlu bir olguda parçacık ve dalga özellikleri birbirlerini bütünlemez, tersine birbirleriyle çelişkilidir. Küçük ölçekli bir olguya ilişkin bilgimiz ise, her iki yönü de bilinmedikçe temelde hep eksik kalacaktır.


Advertisement

Yorum yazın