Tümülüs dönemi Nedir

Tümülüs dönemi Nedir

Tümülüs dönemi, kofun dönemî olarak da bilinir, Japonya’da mezar kültürünün İS y. 250-500 arasına rastlayan erken dönemi. Başlıca özelliği anahtar deliği biçimli ve çevresi hendekle çevrili büyük mezar tepeleridir. Bilinen 71 tümülüsün (Japonca kofun) en büyüğü 457 m uzunluğunda, 36,5 m yüksekliğindedir ve Nara ilindeki Yamato Ovasında yer alır. Tümülüslerin etkileyici boyuttan, çok sayıda işçi çalıştırabilen güçlü hükümdarlann ve örgütlenme düzeyi yüksek aristokratik bir toplumun varlığını göstermektedir. Mezarlarda bulunan gelişmiş zırhlar ve demirden yapılmış silahlar da atlı savaşçılara dayanan fethetmeye yönelik bir toplumu akla getirmektedir.

Mezarların içinde ve çevresinde bulunan en ilgi çekici nesneler pişmiş topraktan yapılmış içi boş haniva heykelleridir. Toprağa gömülü kilden silindirlerin üzerine oturtulmuş bu heykeller mezara giden yol boyunca dikilidir. Cenaze töreninde sunulan armağanlar arasında yeşim taşından yapılmış, virgül biçimli bir süs eşyası olan magatama da bulunur. Magatama, kılıç ve aynayla birlikte imparatorluk işaretlerini oluşturur. Japonya’da bugünkü imparatorluk ailesinin soyu mezar kültürü hükümdarlanna dayandınhr. Aynca bak. haniva, magatama.


Advertisement

Yorum yazın