Tünelleme Nedir

Tünelleme Nedir
tünelleme, fizikte, çok küçük parçacıkların, aşılamaz gibi görünen kuvvet engellerini aşıp geçmesi. Tünelleme olgusu ilk olarak alfa bozunumunda gözlenmiştir; alfa bozunumunda, alfa parçacıklan (helyum atomu çekirdekleri) kimi radyoaktif çekirdeklerden kurtulup uzaklaşabilmektedir. Oysa çekirdeği oluşturan parçacıklar güçlü bir kuvvet tarafından bir arada tutulur ve alfa parçacıklarının sahip olduğu enerji bu kuvvetin üstesinden gelmeye yeterli değildir. Bu nedenle burada gözlenen tünelleme olgusu klasik fizik kavramlarıyla açıklanamaz; bu olgunun açıklanması için kuvantum mekaniğinin kavramları gereklidir.

Atomaltı boyutlardaki temel parçacıklar, enerjileri klasik mekanik uyarınca yeterli olmasa bile engelleri kuvantum mekaniği uyarınca aşıp geçebilirler. Bu parçacıklar, bir kuvantum mekaniği kavramı olan de Broglie dalgalarını, dalganın yükseldiği yerlerde birikip dalganın düştüğü yerlerde seyrekleşerek izlerler. Örneğin alfa parçacıkları, aşılamaz gibi görünen engeli dalga niteliklerinin doğal bir sonucu olarak aşıp geçerler.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın