Tür Ekolojisi Nedir

Tür Ekolojisi Nedir
tür ekolojisi, canlıların tür ya da birey düzeyinde çevrelerindeki canlı ve cansız etkenlerle ilişkisini inceleyen bilim dalı. Büyük ölçüde deneysel çalışmalara dayanan tür ekolojisi birey ya da türün gereksinimleri, yaşam çevrimi ve davranışlarını belirlemek için var olan besinleri, ışık ve nem gibi kolay ölçülebilen değişkenleri inceler. Karş. topluluk ekolojisi.


Advertisement

Yorum yazın