Türetme Nedir

türetme, betimsel dilbilim ve geleneksel dilbilgisinde, sözcüğün kökünde değişiklik yaparak ya da sözcük köküne yapım ekleri getirerek yeni sözcükler oluşturma yöntemi. Bazen türetmeye “sözcük yapımı” da denir. Örneğin “bilgi”, “bellek”, “tüketim” gibi sözcükler türetme yoluyla oluşturulmuştur.

Tarihsel dilbilimde türetme sözcüğün tarihini ve kökenini gösterir. Üretici dilbilgisinde ise bir ya da bir dizi dilbilgisi kuralını uygulamadan önce, sonra ya da uygularken bir tümcenin ya da başka bir dilbilimsel birimin yapısını ortaya koyan bir dizi dilbilimsel gösterge anlamına gelir.


Advertisement

Yorum yazın