Türev Alma Aygıtı Nedir

türev alma aygıtı, türev alma işlemini gerçekleştiren aygıt ya da devre. Türev alma aygıtı, çıkışında, kendisine uygulanan girişin bir ya da birkaç değişkene göre türevini verir. Mekanik türev alma aygıtları arasında en yaygın olanı, hızölçer olarak da bilinen kilometre saatidir(*); bu tür aygıtların çıkışında, aygıta uygulanan yer değişiminin zamana göre türevi elde edilir. Bu aygıtlarda çıkıştaki türev değeri, genellikle bir yayın önleyici etkisine karşı dönmeye çalışan bir göstergenin dönme miktarıyla ölçülür.

Türev alma işlemini gerçekleştiren elektrik devreleri de yaygın olarak kullanılır. Çizimde böyle bir devre görülmektedir. Bu devrede, kondansatörün Xc reaktansı direncin R değerinden çok çok büyük olmak koşuluyla ve uygulanan gerilim zamana güre değişen bir gerilim ise, devreden akan akım, dolayısıyla da R direncinin uçlarındaki Eç çıkış gerilimi, Eg ile gösterilen giriş gerilimine göre hemen hemen 90° ileri fazdadır. Bu nedenle çıkış gerilimi giriş geriliminin zamana göre türevine eşittir: Eç=dEcldt.


Advertisement

Yorum yazın