Turizmin Sosyal Etkisi

Turizmin Sosyal Etkisi

a) Turizmin Sosyal Çevre Üzerine Olumlu Etkisi

İnsanlar, turizm sayesinde değişik kültür ve sanatları tanımak olanağı bulurlar. Böylece turizm, değişik kültür ve sanatlar arasında değişimi sağlayan, insanların kültür düzeyine artırmaya olanak veren bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanlar kendi kültürleriyle birlikte, değişik sanatları karşılaştırarak kendi kültürünü tanıma, bununla birlikte diğer kültürlerdeki farklılıkları göz önünde bulundurarak yaşam biçimlerini görme fırsatı bulurlar. Turizmin diğer bir etkisi de, toplumun dışa açılmasını ve toplumun değer yargılarının değişim süreci açısından hızlanmasını sağlamaktadır.

b) Turizmin Sosyal Çevre Üzerine Olumsuz Etkisi

Turizmin gelenekleri bozucu bir etkisi olabilir. İnsan, turist olarak ortama girmekle moral ve davranış olarak kişiliğinden farklı bir imaja bürünmektedir veya entegre olmaktadır. Buda turistin ziyaret ettiği ülke ve bölgenin gelenekleri üzerine etki göstermektedir. Yabancı da uygun görülen kişilik yerli halk da hızla turiste benzeme isteği uyandırır. Bazıları tarafından “kültürel kirlenme” olarak adlandırılan bu oluşun, giyim-kuşamdan, yemek biçimine kadar kendisini hissettirmektedir.

Turizmin kültüre olan ihanetine paralel olarak “antculture” şeklinde ortaya çıkan bir etkisini de eklemek gerekir. Tur operatörleri bu gün turist kafilelerini, resim, tarihi eser ve anıtların önünden hiç otobüsten indirmeden geçirerek tarihsel şehir turunu 1-2 saatte tamamlamakta, böylece kültür, en büyük ihanete aracı olmaktadır. Şüphesiz 15 günlük bir turda 24 Avrupa ülkesini içeren bir program, turiste o ülkelerin ne tarihi, ne halkı, ne yaşamı, nede gelenek zevk ve fikirleri hakkında bilgi verir. Bu, bir anlamda, insanların zamanını, parasını enerjisini turizm ihaneti uğruna israf etmek demektir.

Turizm, ülkeleri ve toplumları anonimleştirmektedir. Böylece ülke içinde belli bir imajı saptama ve geliştirmek güçleşir. Bu olumsuzluklara rağmen, özetle; turizm toplulukları ekonomik yapıları ve insanların boş zaman kullanma alışkanlıklarının gereğince olumlu şekilde de değiştirir, yeni yaşam biçimleri geliştirir, bu gelişmeler giderek toplumsal gelişmeyi hızlandırır.

c) Türkiye Açısından Sorunlar ve Öneriler

Türk turizm politikaları belirlenirken, sosyal bakımdan zengin bir kültürel mirasa sahip olmanın, Türk konuk severliliğinin, turizm için yeterli olacağı yanılgısına düşülmüş, planlama çalışmaların da turizm ve sosyal çevre arasındaki ilişki yeterli ölçüde değerlendirilememiştir. Oysa turizmin gelişmesi; zengin bir kültür, sosyal veriler, konuk severlik gibi öğelerin yanında; sosyal yapıya toplumun kendi alışkanlıkları içinde dahi olsa, modern turistin aradığı düzeyde hizmetlerin görülmesine bağlı bir olgudur.


Advertisement

Etiketler: , ,

Yorum yazın