Tuzluca Hakkında Bilgiler

Tuzluca, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kars iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 1.236 km; olan Tuzluca ilçesi doğuda İğdır ilçesi, güneyde Ağrı ili, batıda gene Ağrı ili ve Kağızman ilçesi, kuzeyde gene Kağızman ilçesi, kuzeydoğuda da Ermenistan ile çevrilidir.

Büyük bölümü dağlık alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin güneydoğu kesiminde yer alır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe alçalan bu toprakların güney ve güneybatı kesimini Perli Dağı, batısını ise doruğu ilçe sınırlan dışında kalan Aşağıdağ’ın doğu uzantılan engebeleridirir. İlçenin en yüksek noktası Perli Dağının 3.231 m’ye ulaşan ve dar bir piramidi andıran doruğudur, ilin en önemli tanm alanını oluşturan iğdir Ovasının(*) batı ucu ilçenin kuzeydoğu ve kuzey kesimine sokulur. İlçe topraklarından kaynaklanan sular Aras Irmağı aracılığıyla Hazar Denizine ulaşır. Aras Irmağı kuzeyde doğal sınır oluşturur. Orman örtüsüne rastlanmayan ilçede doğal bitki örtüsü step görünümündedir.

Dörtte üçünden fazlası kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker pancan, arpa, patates ve kayısıdır. Az miktarda pamuk, pirinç ve erik de yetiştirilen ilçede hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. İlçe sınırlan içinde yer alan yaylalar, başka yörelerden gelenlerin de yazın sürülerini çıkardığı alanlardır. İlçede koyun, kıl keçisi ve sığır yetiştirilir. Sanayisi gelişmemiş olan ilçede Tekel tarafından işletilen ve Ermenistan sınırına 5 km uzaklıkta yer alan bir tuzla(*) ile bir tuğla ve kiremit fabrikası vardır.

Urartular döneminden beri yerleşim alanı olduğu bilinen Tuzluca yöresinin tarihine ilişkin yeterli bilgi yoktur. 1878’de Ruslann yönetimine giren topraklar arasında yer alan yöre, 1920’de kurtarıldı.

Eskiden Kulp olarak anılan ilçe merkezinin adı daha sonra yakınındaki tuzla nedeniyle Tuzluca olarak değiştirildi. Tuzluca kasabası ilçenin kuzey kesiminde, İğdır Ovasının batısında, SSCB sınırı yakınında yer alır. Kars’ı Digor üzerinden Doğubeyazıt’ta E-23 Karayolu’na bağlayan yol kasabadan geçer. Tuzluca kasabası bu yolla il merkezi Kars’a 94 km uzaklıktadır.

Tuzluca Belediyesi 1923’te kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 34.241; kasaba, 8.10


Advertisement

Yorum yazın