Ulusallık

Ulusallık

Bir sanat eserinde sanatçının kendi ulusunu ilgilendiren konuları işlemesine, ulusunun kültürünü ön plana çıkaran özellikleri vurgulamasına, kendi ulusal değerlerini anlatmaya çalışmasına ulusallık denir.

– Her zaman kendi toprağının sesini duyurmaya çalışan bir ozan olmuştur.
– Onun öykülerini alıp sıksanız içinden buram buram Anadolu damladığını görürsünüz.

Örnek:

Bir çevirmenin bir eseri başka bir dile çevirirken karşılaştığı en zor iş, deyim, atasözü ve şive taklitlerinin diğer dile çevrilirken karşılıklarını bulma çabasıdır.

Yukarıdaki cümleye göre çevirmenin zorlandığı durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Nesnellik
B) Akıcılık
C) Ulusallık
D) Evrensellik
E) Kalıcılık

Çözüm:

Parçada “deyim, atasözü, şive taklidi” gibi değinilen özellikler bir ulusa ait özellikler olduğu için vurgulanan kavram “ulusallık”tır. Cevap:C

Cümlede Anlam-Kavramlar alt kategorisi içerisinde
Ulusallık


Advertisement

Yorum yazın