Uluslararası Af Örgütü nedir

Uluslararası Af Örgütü nedir – Uluslararası Af Örgütü hakkında bilgiler

Amnesty International

ırk, dil , din, renk ve inanç ayırımı gözetmeksizin, insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş örgüt. 1961’de İngiliz hukuk adamı Peter Benenson girişimiyle kuruldu. Merkezi Londra’dadır. 100’den fazla ülkede 170.000 üyesi vardır. Birleşmiş Milletler’de temsilci bulundurur ve insan Hakları Birliği ile bağlantılı çalışır. Şiddet yanlısı olmamak koşuluyla, düşüncelerini açıkladıkları için ya da siyasal nedenlerle tutuklu tutuksuz yargılanan kişilerle ilgili olarak hükümetler düzeyinde görüşmeler yapar. Basın kampanyaları yöntemiyle uluslararası bir kamuoyu oluşmasını sağlar. 1970-1977 yılları arasında 15.000’in üzerinde siyasal tutukluyla ilgilenmiş, yarıdan fazlasının özgürlüğüne kavuşmasını sağlamıştır. Kuruluş amacı doğrultusunda etkinlikleri nedeniyle yargılananlar için 1977 yılını “Af” yılı ilan etmesi ve bu yöndeki çabaları nedeniyle “Nobel Barış Ödülü” Af Örgütü’ne verildi. Son yıllarda özellikle işkence konusunda kamuoyu oluşturmak için basın kampanyaları düzenlenmektedir. Ölüm cefasının tüm dünyada kalkması için 1980’de imzaya açtığı çağrıyı 100 ülkeden 150.000 önemli kişi imzalamıştır.


Advertisement

Yorum yazın