Üsküdarlı Hoca Ali Rıza hayatı ve eserleri

Üsküdarlı Hoca Ali Rıza (1864-1930)

• İstanbul’da doğan Ali Rıza Hoca, küçük yaşta resme başladı. Harbiye’de okurken resim becerisini iyice geliştirdi. Sonradan, Türk resminde açtığı çığırla, yağlıboya tabloları, desenleri, suluboya ve gu-vaşlarıyla büyük ün kazandı; özellikle manzara resimlerinde başarılı oldu.

• «Ali Rıza okulu»nun kurucusu Üsküdarlı Ali Rıza Ho-ca’nın karakalem yapıtları, Avrupa’nın ünlü sanatçılarının yapıtlarıyla boy ölçüşebilecek güçtedir.
• Ali Rıza Hoca, kendinden önceki ressamlardan farklı bir resim tekniği getirmemişse de, doğaya karşı tutumuyla onlardan ayrılmıştır: Doğayı to-pografi, morfoloji, fiziksel yapı bakımından inceleyen Ali Rıza yapıtlarında doğanın fiziksel yapısını canlandırmaya çalışmış, böylece yapıtlarında biraz aşırıya kaçan bir fotoğraf öğesi ortaya çıkmıştır.

• Manzara resimlerinde Co-rot ve Daubigny’ye yaklaşan Ali Rıza Hoca, daha çok İstanbul’un eski semtlerini, ahşap evlerini, çeşmeleri, dar sokakları, çam ağaçlarını, orman içlerini, denizi, kayalıkları çizmiştir. Yapıtları, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde, çeşitli kentlerin müze ve galerilerinde ve. özel koleksiyohlar-dadır.


Advertisement

Yorum yazın