Victor Adler Kimdir

Victor Adler Kimdir

Avusturyalı siyaset adamı (Prag 1852-Viyana 1918). Viyana Üniversitesi’nde tıp okudu. Avusturyadaki milliyetçi harekete katıldı. Ancak -milliyetçi hareketin Yahudiliğe karşıtlığı benimsemesi üzerine ayrıldı. 1883’ten başlayarak Engels, Kautsky ve Lieb -knecht ile,birlikte Alman sosyalizminin önderlerinden biri oldu. Avusturya Krallığı’nda tüm sosyalizmi savunan kuruluşları bir parti içinde birleştirmek için çaba harcadı ve bunu Hainfeld Kongresi’nde başardı (1889). Aynı yıl işçilerin Gazete-si’ni (Arbeiterzeitung) kurdu, önceleri haftalık çıkan bu gazete, sonraları günlük çıkmaya başladı ve sosyalist kesimin yayın organı oldu. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin kuruluşunda etkin oldu. Birçok kez Avusturya Parlamento-su’na girmek için adaylığını koyduysa da seçilemedi. 1905’te Bohemya’dan (Reichenberg) milletvekili seçildi. Parlamentoda tek dereceli genef oy ve 24 yaş üzeindekilere oy hakkı tanınması konularında çalıştı. Birinci Dünya Savaşı sonunda 1918’de imparatorluğun parçalanmasından sonra yeni kurulan hazırlık hükümetinde görev aldı ve anayasa ile yeni Avusturya Cumhuriyeti’nirı ilanı için çalıştı. Ancak Avusturya Cumhuriyeti’nin 12 Kasım 1918’deki ilanını göremeden öldü.


Advertisement

Yorum yazın