Victor Hugo Kimdir

Victor Hugo Kimdir
Victor Hugo KimdirVictor Hugo, Ünlü Fransız yazarıdır (1802 1885). Küçük yaşta annesi ile babası arasındaki geçimsizlikten etkilendi. Yoksuldu; edebiyata yeteneği olduğunu biliyordu. Başarıya ulaşmak istiyor, tanınma yollarını arıyordu. 1817’-de bir şiiri ile Akademi ödülünü kazandı. !819’da Toulouse Edebiyaı akademisinin en büyük ödülü olan Altın Zambak’ı aldı. İlk eserini yirmi yaşında iken yayımladı. Hugo, para kazanmak için durmadan çalışıyordu. Birbiri arkasından eserler yazdı. X. Şarl (Charles X). 1825’-te ona Légion d’Honneur nişanını verdi.

Hugo, Fransa’nın en büyük lirik şairi öldüğünü ispatlamak için yeni yeni eserler yazıyordu. Oyunları da birbiri ardınca sahneye konuyordu. Bu oyunlar ona önemli gelir sağladı. Romanları da geniş ilgi gördü. 1841’de Akademi’ye seçildi. Artık başarıya ulaşmıştır. Bundan sonra hayatında durgun bir donem başlar. 1845’te Yüce Meclis üyesi oldu. Kırk yaşından elli yaşına kadar çok az eser verdi 1848 – 1851 olayları onu çok etkiledi. Kurucu Meclise ve sonra da Yasama Meclisine milletvekili seçildi. Fakat huzursuzdu, tşbaşındakl Katolikle-rin, inançsız kişiler olduğunu ve dini politikaya alet ettiklerini gördü. Onda bulanık olan Tanrı fikri canlandı. 1852’-de sürgünler üstesine alınan Hugo. Fransa’dan ayrılmak zorunda kaldı. Artık içindekileri dile getirebilecekti. Bundan sonra Hugo, eğlence için yazan bir kişi deği.’, hayatı yansıtan bir sanatçı oldu. Kitapları, bir haykırış ve kurtuluş müjdecisi halini aldı. Sürgün günlerinde yazdığı eserlerin üslubu, yepyeni bir güçlülük kazandı. 1865’te yazdığı «Sokak t-e Orman Şarkıları» adlı kitabında vardığı yaratma gücüyle olağanüstü bir başarı sağladı.

Hugo, 1870’te Paris’e döndü. Bir yıl sonra milletvekili seçildi. Tutucular ona karşı büyük bir kin besliyorlardı. Hugo, milletvekilliğinden istifa .iti; fakat 1876’da Paris senatörü seçildi. 1878 de kendisine hafif bir inme geldi. Altı yıl hiç bir iş yapamadı1* ve öldü Son isteğini şöyle açıklamıştı: «Hiç bir kilisenin cenaze vaazını istemiyorum. Bütün insanların gömüden dualarını diliyorum Tanrıya inanıyorum.,

Hugo, edebiyatta romantizmin en ünlü sanatçısıdır Kendisinden sonra birçok edebiyaçıyı etkiledi Başlıca eserleri. :<CromvveH,.'<Hernni», “Kral Eğleniyor*. «Mary Tudor», «Cezalar*. Notre-Dam’ın Kamburu», ^Sefiller», Korkunç Yıl, «Soka« ve Orman Şarfcılarmlır.


Advertisement

Etiketler: , , , , ,

Yorum yazın