William de Wiveleslie Abney

William de Wiveleslie Abney

İngiliz fizikçisi (Derby 1843-Folkstone 1920). 1861’de Wollwich Askeri Akademi’sini bitirdi. Bir süre Ingiltere Kraliyet mühendisi olarak görev yaptı. 1893-1895 yılları arasında Kraliyet Astronomi Kurumu başkanıydı. iki yıl sonra Londra Fiziksel Araştırmalar Kurumu başkanlığına getirildi. Daha sonra savaş bakanlığında danışman olarak görev aldı. Foto kimya, renkli fotoğraf ve spektroskopi konularında başarılı çalışmaları oldu. Bu konular üzerine yayımladığı eserlerden başlıcaları şunlardır: Instruction in Photography (Fotoğrafçılık Öğrenimi) 1870; Treatise on Photography (Fotoğrafçılık Üzerine İnceleme) 1875; Color Measurement and Mixture (Renk Ölçüm ve Karışımı) 1893; Researches in Color Vision and the Trichromatic (Renkli Görüntü ve Üçrenklilik Üzerine Araştırma) 1913.


Advertisement

Yorum yazın