William Isaac Thomas Kimdir

William Isaac Thomas Kimdir

William Isaac Thomas , ABD’li tolum-bilimci (Virginia/Russell County 1863-California/Berkeley 1947). Temelli bir dil öğreniminden sonra (1888-1896) yön değiştirerek toplumbilimi iş edindi (1896), Chicago Üniversitesi’nde (1918’e kadar), New York’ra (1938’e kadar), Harvard Üniversitesi’nde (1936-1937) bu konuda öğretim görevi aldı, Amerikan Top-’lumbilim Derneği’ne başkandı (1927’den başlayarak). Daha çok toplumsal ruhbi-lim konularında derinleşti, cinsel isteklerin toplum çerçevesindeki değerini, önemini araşktırdı; kişilerin değişik kökenlerden gelip bir toplum un koşullarına uyma, değişme süreçlerini inceledi.

Başlıca eserleri: Sex and Society (Cinsiyet ve Toplum) 1907, Source Book for Social Origins (Toplumsal Kökenler için Kaynak Kitabı) 1909, The Polish Peasant Europe and America (Avrupa ve Amerika’da PolonyalI Köylüler), F.Znaniecki ile, 5 cilt, 1918-1920, The Unadjusted Girl (Uyumsuz Kız) 1923, Primitive Behavior (ilkel Davranış) 1937, Social Behavior and Personality (Toplumsal Davranış ve Kişilik) öl.s. 1951.


Advertisement

Yorum yazın