Yorum Cümleleri

Yorum Cümleleri

Cümleyi söyleyenin sözünü ettiği konu hakkında kendi görüşlerini ortaya koymasına yorum denir. Yorum cümleleri kişiye özgü olduğundan kanıtlanabilir olması gerekmez. Bu tip sorular sizden,

• Cümlede anlatılmak istenen düşünce,
• Cümleden çıkarılmayacak olan düşünce ,
• Cümlenin neyi anlattığı
• Verilen cümleyle aynı, yakın ya da benzer anlama gelen cümleleri bulmanız istenebilir.

Cümlede Anlam-Kavramlar alt kategorisi içerisinde
Yorum Cümleleri


Advertisement

Yorum yazın