Antidiüretik Hormon Nedir

Antidüretik Hormon Nedir

Antidiüretik Hormon Nedir; ANTİDİÜRETİK HORMON (ADH ya da Vasopressin), tıp., hipofiz arka lobunda nörohipofız bulunan iki içsalgı-dan (hormon) biri (öteki oksitosin). Ön hipotalamusda bulunan paraventriküler ve özellikle supraoptik çekirdeklerdeki sinir hücrelerinde oksitosinden ayrı olarak yapılır ve bu hücrelerin arka hipo-fizde sonlanan sinir uçlarındaki taneciklerde (granül, vezikül) biriktirilir. Bu hücreler talamus çekirdekleri ve bunlar aracılığıyla beynin öteki bölümleriyle ilişkilidir.

Organizmadan suyun yitirilmesini önleyen ve gereksinmeye göre atılmasını sağlayan bir içsalgıdır. Sözcük anlamı sidik niceliğini azaltan demektir. Organizmada su ve elektrolit dengesini koruma, ozmotik basıncı ve hücre dışı sıvı oranını ayarlamada önemlidir. Asıl etki yeri böbrek tüplerindeki su geçirgenliğini düzenlemesidir. Böbreklerin distal tüplerinde ve toplayıcı (kollektör) kanallarında suya karşı geçirgenliği artırır. Ayrıca damarlardaki düz kasları doğrudan etkileyerek onları kasar, kan basıncı yükselir, damar dışı düz kasları özellikle uterusu da kasar.

Kandaki ozmotik basınç ve hacim değişiklikleri sonucu bunlara karşı duyarlı olan reseptörlerden (osmoreseptör ve volümre-septörlerı) kalkan uyarılar salgısını ayarlar. Bunun dışında çeşitli sinirsel ve kimyasal uyarılar salgısını etkiler. Örneğin alkol ADH salgısını azaltarak sidik niceliğini artırmakta, nikotinse çoğaltarak bunu azaltmaktadır. ADH salgısının azalmasından kaynaklanan önemli bir hastalık, tatsız ya da şekersiz şeker hastalığıdır.

 

Yorumları Gör (9)