Asteni nedir

Asteni nedir – Asteni hakkında bilgiler
ASTENİ i. (a, bulzl. öneki ve yun. athenos, kuvvet’ten fr. asthénie). özellikle ruhsal ve sinirsel uyartıların yokluğu yüzünden vücut gücünün azalması. || Vücut görevlerinde zayıflama (zt. HİPERSTENİ): … onları bir can sıkıntısı ve asteni yuvası gibi görüyoruz (R. N. Güntekin). || Psikopatoloji. Nevrozlu asteni, organik bir sebebi olmadan yorgunluk ve bitkinlik hali. (Bunda, çoğu zaman gizli olmakla beraber, sıkıntı önemli bir rol oynar. Asenili nevroz da denir.)

— ansİkl. Asteni terimi, organizmanın dışarıdan gelen uyarımlara gerekli tepkiyi göstermediği bütün halleri içine alır. Astenide, hattâ yürek ve kas astenisi gibi sınırlı astenilerde bile asıl sebep hemen daima sinir sistemidir; ama içsalgıların yetersizliği de etki yapabilir. Hastalıkların, özellikle mikroplu hastalıkların astenimsi durumları, mikropların çıkardığı bazı zehirlerin sinir merkezlerine yerleşmesi yüzünden zehirlenmeden ileri gelen bir yetersizliği gösterir (gri-pal asteni). Asteni, bir organın yorulmasından veya çok çalışmasından ileri gelebilir; böylelikle enfeksiyonların gerçekleşmesine elverişli bir ortam hazırlar. Nevrasteni basit bir sinir astenisi değildir. Çünkü nevrastenide sinir merkezlerinin irkilme gücü, tam tersine, daha da artabilir. Nevrozlu asteni üçe ayrılır: 1. Astenili mizaç, bünyenin yorgunluğa karşı doğuştan zayıf olması ve her güçlüğe hafif bir sıkıntı ile karşılık vermesiyle kendini belli eder; 2. Anlaşmazlık astenileri, sıkıntılı hastalarda gerginlik veya anlaşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkan yorgunluk hali belirtisidir; bununla beraber sıkıntı ön planda görülmez; 3. Bitkinlik belirtisi, nevrozlu mizacı olmayan hastalarda görülen bu durumu Selye tanımlamıştır. Bu belirtiler art arda gelen duygusal şoklara benzer. Hasta, bir süre için bu bozukluklara uygun karşılık verir; sonra küçücük de olsa, yeni bir güçlük, gerek birikim, gerekse heyecanlara dayanma gücünün zayıflaması yüzünden, bitkinlik belirtisini ortaya çıkarmağa yeter. Genel olarak dinlenme ve ağrı dindirici ilâçlar bu rahatsızlığı giderir.
♦ Astenik sıf. (fr. asthénique). Asteni ile ilgili, asteniye tutulmuş: Doktor bu astenik simayı tetkike koyuldu (H. R. Gürpınar).

+ Astenomani i. (fr. asthénomanie). Nörol. Gerçek asteniyi izleyen marazı asteni alışkanlığı. (l)

Yorumları Gör (2)