Fleksör Kaslar

Fleksör kaslar (bükücü kaslar); Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar. Koldaki fleksör kaslar iki başlı kas, parmakların yüzeysel ve derin bükücü kasları, elin döner bükücü kası, başparmağın uzun ve kısa bükücü kasları ve serçeparmağın kısa bükücü kasıdır.

Bacakta bacağın kalçaya doğru bükülmesini sağlayan fleksör kasları yari zarsı, yarı kirişsi ve baldır kaslarıdır. Ayağın ve parmakların bükülme (fleksiyon) hareketlerini sağlayan fleksör kaslar parmakların uzun ve kısa bükücü kasları, başparmağın uzun ve kısa bükücü kasları ve beşinci parmağın kısa bükücü kasıdır. Bak. fleksiyon.

Yorumları Gör (9)