Karınca Hakkında Bilgi

Karınca Hakkında Bilgi

KARINCA, zarkanatlılar takımının, karmcagiller familyasmdandır. Toprak İçine açtıkları veya toprak üstünde, bitki ve toprak tanelerinden yaptıkları yuvalarda, binlercesi bir arada yaşayan hayvancık. Karıncalardan her biri kendi vücut yapısına, içgüdüsüne göre belli etkinliklere, katılır; sözgelişi yumurtlamak, kuluçkalık, besin arama, yuva güvenliği vb. Bu, her karınca toplumu içinde işbölümünün geliştiğini gösterir ve insanların bir devlet içinde örgütlenişini andırır. Bu nedenle bir «karınca devletimden söz edilebilir.

Erkek veya dişi olarak gelişmemiş bulunan karıncalar, yuva yapımında çalışır ve kuluçka olurlar. Dişi karınca olarak gelişmiş olanlardan birkaçı, yine kanatlanmış olan erkek karıncalarla birlikte «balayı uçuşu» na çıkarlar. Bundan sonra, dişi karıncalar bir yıldan daha uzun bir süre boyunca yumurtlayabilirler. Fakat erkek karıncalar, balayı uçuşundan sonra ölürler. Dişilerden birkaçı, uygun yerlere bıraktıkları yumurtalarla, yeni bir karınca toplumunun ilk temel taşlarını oluştururlar, öbür dişiler, kendi yuvalarına dönmek isterler; fakat bunu başaranlar çok az görülür.

Yumurtalardan çok küçük kurtçuklar (larva) çıkar. Bunlar büyüyerek koza içinde kurtlaşırlar ve karıncaya dönüşürler.

Yorumları Gör (1)